Top 5 câu đố kiểm tra trí thông minh của trẻ em bằng hình ảnh (Phần 8) - Câu Đố IQ Rất Vui Rất Hay Nhưng Cũng Rất Khó Đấy!

Top 5 câu đố kiểm tra trí thông minh của trẻ em bằng hình ảnh (Phần 8)

Share:

Top 5 câu đố kiểm tra trí thông minh của trẻ em bằng hình ảnh (Phần 8)


Tiếp tục đến với 5 câu đố để kiểm tra độ thông minh bạn đến đâu,cùng cố gắng tìm đáp án nào.

top 5 cau do kiem tra tri thong minh cua tre em bang hinh anh (phan 8)
Hình tròn,mặt trăng khuyết bằng bao nhiêu ?

top 5 cau do kiem tra tri thong minh cua tre em bang hinh anh (phan 8)
Hình tam giác bằng bao nhiêu ?

top 5 cau do kiem tra tri thong minh cua tre em bang hinh anh (phan 8)
Hình tròn,hình vuông bằng bao nhiêu ?

top 5 cau do kiem tra tri thong minh cua tre em bang hinh anh (phan 8)
Hình vuông, trái tim bằng bao nhiêu ?

top 5 cau do kiem tra tri thong minh cua tre em bang hinh anh (phan 8)
Hình thoi bằng bao nhiêu ?
Sẽ là tuyệt vời nếu bạn trả lời đúng hết 5 câu,bạn rất thông minh.

No comments