Câu đố di chuyển que diêm khiến ai cũng phải vò đầu bứt tai - Câu Đố IQ Rất Vui Rất Hay Nhưng Cũng Rất Khó Đấy!

Câu đố di chuyển que diêm khiến ai cũng phải vò đầu bứt tai

Share:

Câu đố di chuyển que diêm khiến ai cũng phải vò đầu bứt tai

Hai bài toán que diêm này thoạt nhìn đơn giản nhưng để giải được chúng bạn sẽ phải xoắn não thật nhiều.

Bài toán đầu tiên: Di chuyển 3 que diêm thành 3 hình vuông

Di chuyển 3 que diêm thành 3 hình vuông
Mức độ khó đã tăng lên. Thêm 5 que diêm nữa để chia đều diện tích của hình thành 3 phần có cùng hình dạng.
Thêm 5 que diêm nữa để chia đều diện tích của hình thành 3 phần có cùng hình dạng.
- Muốn giải được bài toán này chúng ta phải tìm ra điểm 1/3 của hình dưới.
- Đặt que diêm vàng, nối từ đỉnh của que diêm vàng đến điểm M được điểm 1/3 thứ nhất
- Nối điểm N với điểm đầu của que diêm thứ 2 ta được điểm thứ 2 đặt 2 que diêm tiếp theo
Cùng xem lời giải ở video dưới đây nhé!No comments