Bài toán giúp cậu bé mang dừa cho cô gái khiến ai cũng phải xoắn não nhưng không thể tìm ra đáp án - Câu Đố IQ Rất Vui Rất Hay Nhưng Cũng Rất Khó Đấy!

Bài toán giúp cậu bé mang dừa cho cô gái khiến ai cũng phải xoắn não nhưng không thể tìm ra đáp án

Share:

Bài toán giúp cậu bé mang dừa cho cô gái khiến ai cũng phải xoắn não nhưng không thể tìm ra đáp án

Trả lời được câu này rõ ràng tư duy của bạn không kém thiên tài.
Có 2 hòn đảo được kết nối thông qua 1 cây cầu, có 1 cậu bé và 1 cây dừa trên 1 hòn đảo và 1 cô gái ở hòn đảo khác. Cây cầy có thể chịu được cậu bé và 1 quả dừa cùng 1 lúc. Nhưng cậu bé cần mang 2 quả dừa cho cô gái với điều kiện cậu chỉ được phép qua cầu 1 lần
Cậu bé nên làm thế nào?

Hãy giúp cậu bé mang quả dừa cho cô gái
Hãy giúp cậu bé mang 2 quả dừa cho cô gái!


No comments