Bài toán tính cân nặng vật nuôi làm khó 90% người đọc! - Câu Đố IQ Rất Vui Rất Hay Nhưng Cũng Rất Khó Đấy!

Bài toán tính cân nặng vật nuôi làm khó 90% người đọc!

Share:

Những bài toàn nhìn tưởng như đơn giản nhưng lại khiến nhiều người muốn "nổ não". Bạn hãy giúp DOVUI tính trọng lượng của từng con vật nuôi khi biết kết quả của ba quả nặng đầu tiên.

Bài toán tính cân nặng vật nuôi làm khó 90% người đọc!
Bài toán tính cân nặng vật nuôi làm khó 90% người đọc!
Bạn đã tìm ra cân nặng của mỗi con vật chưa? Nếu tìm được rồi hãy comment đáp án cân nặng quả cân cho chúng tôi biết nhé!

No comments