Đau đầu với bài toán gây tranh cãi cấp tiểu học ! - Câu Đố IQ Rất Vui Rất Hay Nhưng Cũng Rất Khó Đấy!

Đau đầu với bài toán gây tranh cãi cấp tiểu học !

Share:

Đau đầu với bài toán gây tranh cãi cấp tiểu học !

Bài toán tiểu học với những ẩn số là những mặt động vật rất sinh động và các phép toán đơn giản  hãy giải tìm ra đáp án.

dau dau voi bai toan gay tranh cai cap tieu hoc !
Mẳt chú rùa bằng bao nhiêu ?
Nếu tìm ra đáp án thì kiến thức toán học của bạn thật uyên thâm.

No comments