Top 5 câu đố kiểm tra trí thông minh của trẻ em bằng hình ảnh (Phần 5) - Câu Đố IQ Rất Vui Rất Hay Nhưng Cũng Rất Khó Đấy!

Top 5 câu đố kiểm tra trí thông minh của trẻ em bằng hình ảnh (Phần 5)

Share:

Top 5 câu đố kiểm tra trí thông minh của trẻ em bằng hình ảnh (Phần 5)


Cùng đến với 5 câu đố thử trí thông minh các bạn ,cùng trải nghiệm xem độ khó của câu đố đến đâu.

Câu đố có nội dung như sau: 

Tìm giá trị của các hình sao cho cân bằng!

top 5 cau do kiem tra tri thong minh cua tre em bang hinh anh (phan 5)
Hình thoi bằng bao nhiêu ?

top 5 cau do kiem tra tri thong minh cua tre em bang hinh anh (phan 5)
Hình tròn,hình lục giác bằng bao nhiêu ?

top 5 cau do kiem tra tri thong minh cua tre em bang hinh anh (phan 5)
Hình tam giác,trái tim bằng bao nhiêu ?

top 5 cau do kiem tra tri thong minh cua tre em bang hinh anh (phan 5)
Mặt trăng khuyết bằng bao nhiêu ?

top 5 cau do kiem tra tri thong minh cua tre em bang hinh anh (phan 5)
Hình thang bằng bao nhiêu ?

Nếu bạn làm được 5 câu hỏi này trong 5 phút bạn là thiên tài rồi đấy!

No comments