Top 5 câu đố kiểm tra trí thông minh của trẻ em bằng hình ảnh (Phần 3) - Câu Đố IQ Rất Vui Rất Hay Nhưng Cũng Rất Khó Đấy!

Top 5 câu đố kiểm tra trí thông minh của trẻ em bằng hình ảnh (Phần 3)

Share:

Top 5 câu đố kiểm tra trí thông minh của trẻ em bằng hình ảnh (Phần 3)

Cùng đến 5 câu đố kiểm tra xem bạn thông minh đến đâu bằng các hình ảnh cho sẵn.

top 5 cau do kiem tra tri thong minh cua tre em bang hinh anh (phan 3)
Trái tim bằng bao nhiêu ?

top 5 cau do kiem tra tri thong minh cua tre em bang hinh anh (phan 3)
Hình thang và hình tam giác bằng bao nhiêu ?

top 5 cau do kiem tra tri thong minh cua tre em bang hinh anh (phan 3)
Hình vuông , Trăng khuyết bằng bao nhiêu ?

top 5 cau do kiem tra tri thong minh cua tre em bang hinh anh (phan 3)
Hình tam giác,giọt nước cam bằng bao nhiêu ?

top 5 cau do kiem tra tri thong minh cua tre em bang hinh anh (phan 3)
Hình tròn bằng bao nhiêu ?
Các bạn trả lời được toàn bộ câu đố trên dưới 5 phút bạn là thiên tài.

No comments