Top 5 câu đố kiểm tra trí thông minh của trẻ em bằng hình ảnh (Phần 2) - Câu Đố IQ Rất Vui Rất Hay Nhưng Cũng Rất Khó Đấy!

Top 5 câu đố kiểm tra trí thông minh của trẻ em bằng hình ảnh (Phần 2)

Share:

Top 5 câu đố kiểm tra trí thông minh của trẻ em bằng hình ảnh (Phần 2)

Tiếp tục kiểm tra trí thông minh của trẻ em với 5 câu đố được cho dưới dạng hình ảnh.

Câu đố có nội dung như sau :


top 5 cau do kiem tra tri thong minh cua tre em bang hinh anh (phan 2)
Test IQ toán học giá trị mặt trăng bằng bao nhiêu ?

top 5 cau do kiem tra tri thong minh cua tre em bang hinh anh (phan 2)
Test IQ trẻ em hình thang bằng bao nhiêu ?

top 5 cau do kiem tra tri thong minh cua tre em bang hinh anh (phan 2)
Trái tim bằng bao nhiêu ?

top 5 cau do kiem tra tri thong minh cua tre em bang hinh anh (phan 2)
Mặt trăng khuyết bằng bao nhiêu ?

top 5 cau do kiem tra tri thong minh cua tre em bang hinh anh (phan 2)
Trái tim và hình thang bằng bao nhiêu ?
Nếu bạn trả lời được toàn bộ thì bạn là người rất thông minh.

No comments