Top 5 câu đố kiểm tra trí thông minh của trẻ em bằng hình ảnh (Phần 1) - Câu Đố IQ Rất Vui Rất Hay Nhưng Cũng Rất Khó Đấy!

Top 5 câu đố kiểm tra trí thông minh của trẻ em bằng hình ảnh (Phần 1)

Share:

Top 5 câu đố kiểm tra trí thông minh của trẻ em bằng hình ảnh (Phần 1)

Hãy kiểm tra xem trí thông minh của bạn đến thế nào? Bằng cách trả lời 5 câu đố dưới đây :

Các câu đố cho dưới dạng hình ảnh như hình vuông, hình tam giác, hình tròn...Điền số thích hợp sao cho cân bằng.

1. Tìm kết quả hình tam giác, hình tròn.
top 5 cau do kiem ta tri thong minh cua tre em bang hinh anh (phan 1)
Tìm kết quả hình tam giác ,hình tròn
2. Tìm kết quả hình thoi biết trái tim bằng 7.
top 5 cau do kiem ta tri thong minh cua tre em bang hinh anh (phan 1)
Tìm kết quả hình thoi
3. Tìm kết quả mặt trăng khuyết biết hình thang có giá trị là 2.
top 5 cau do kiem ta tri thong minh cua tre em bang hinh anh (phan 1)
Tìm kết quả mặt trăng khuyết
4. Tìm kết quả hình thang biết trái tim có giá trị là 2.
top 5 cau do kiem ta tri thong minh cua tre em bang hinh anh (phan 1)
Tìm kết quả hình thang
5. Tìm giá trị hình tam giác xanh biết hình tròn có giá trị là 4.
top 5 cau do kiem ta tri thong minh cua tre em bang hinh anh (phan 1)
Tìm giá trị hình tam giác xanh biết hình tròn có giá trị là 4.

Nếu bạn trả lời chính xác toàn bộ 5 câu trên dưới 1 phút bạn quá xuất sắc. Nếu chưa biết đáp án bạn có thể xem ở bên dưới nhé!

No comments