Bạn là thiên tài hãy thử thách với bài toán mà chỉ 0.01% người có thể giải được - Câu Đố IQ Rất Vui Rất Hay Nhưng Cũng Rất Khó Đấy!

Bạn là thiên tài hãy thử thách với bài toán mà chỉ 0.01% người có thể giải được

Share:

Bạn là thiên tài hãy thử thách với bài toán mà chỉ 0.01% người có thể giải được

Thời gian 30s bạn hãy giải bài toán để xem bạn có phải là thiên tài?
Bài toán có nội dung như sau: Nếu 5 người đang ông xây dựng một ngôi nhà trong 16 ngày vậy mất bao lâu để 2 người đàn ông xây dựng cùng một ngôi nhà, giả sử tất cả đàn ông làm việc với cùng một tỉ lệ.
ban la thien tai hay thu thach voi bai toan ma chi 0.01% nguoi co the giai duoc
Bài toán dành cho các thiên tài
Nếu bạn trả lời trong 30s thì bạn phải tự hào vì bạn là 1 thiên tài.

No comments