Bài toán tìm giá trị chiếc bánh pizza chỉ có 0.01% số người trả lời được - Câu Đố IQ Rất Vui Rất Hay Nhưng Cũng Rất Khó Đấy!

Bài toán tìm giá trị chiếc bánh pizza chỉ có 0.01% số người trả lời được

Share:

Bài toán tìm giá trị chiếc bánh pizza chỉ có 0.01% số người trả lời được

Câu đố yêu cầu người giải phải tìm ra giá trị chiếc bánh pizza bị cắt mất 1 miếng.

Bài toán như sau :

bai toan chi co 0.01% so nguoi tra loi duoc
Bài toán tìm bánh pizza
Trong 30s bạn đã tìm ra chưa? Nếu tìm ra trong 30s bạn là thiên tài!

No comments