̣̀Không thể tin nổi: 95% người đọc không tìm ra mật khẩu để mở chiếc khóa này! - Câu Đố IQ Rất Vui Rất Hay Nhưng Cũng Rất Khó Đấy!

̣̀Không thể tin nổi: 95% người đọc không tìm ra mật khẩu để mở chiếc khóa này!

Share:

̣̀95% Người đọc không tìm ra mật khẩu để mở chiếc khóa này!

Bài toán tìm mật khẩu cho chiếc chìa khóa tưởng khó mà hóa ra dễ, nhưng vẫn nhiều người chào thua.

Câu đố có nội dung như sau:

Tìm mật khẩu để mở chiếc khóa vàng biết rằng mật khẩu có 3 ký tự và các dữ liệu để tìm ra mật khẩu được đưa ra như hình dưới đây:
cau hoi tu duy logic tim mat khau de mo chiec khoa
Câu hỏi tư duy logic tìm mật khẩu để mở chiếc khóa
Bạn đã tìm ra đáp án chưa? Nếu tìm ra rồi thì comment cho đố vui biết nhé!!

1 comment: