92% dân số không giải được bài toán này, còn bạn thì sao ? - Câu Đố IQ Rất Vui Rất Hay Nhưng Cũng Rất Khó Đấy!

92% dân số không giải được bài toán này, còn bạn thì sao ?

Share:

Bài toán này đang thách thức các bạn xem có tìm ra đáp án giải quyết giúp mọi người

Bài toán gây ra rất nhiều khó khăn, nhưng chỉ cần các bạn tinh ý và có kiến thức toán học là sẽ tìm ra đáp án.Bài toán này thì cứ 10000 người mới có 1 người trả lời đúng, cùng đến với câu đố dưới đây hãy điền vào dấu hỏi chấm số thích hợp.

92% dan so khong giai duoc bai toan nay, con ban thi sao ?
Hãy tìm số thích hợp vào dấu hỏi chấm ?
Tìm ra đáp án bạn đã giải quyết bài toán giúp 92 % dân số rồi đấy. Còn giải trong thời gian 10s thì bạn quá xuất sắc. 

1 comment: